Vantaan paikannus REST-API

http://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2

Palvelun tietosisältönä on osoite- ja kiinteistörekisteristä tuotetut paikannustiedot pistemäisinä ETRS-GK25FIN (EPSG:3879) koordinaatteina esitettynä. Data palautetaan JSON-muodossa.

Palvelua voi käyttää sekä geokoodaukseen eli sijainnin hakemiseen osoitteelle tai kiinteistölle, että käänteiseen geokoodaukseen, eli lähimmän osoitteen tai kiinteistön hakemiseen sijainnin perusteella.

Geokoodaus

Geokoodausta käytetään osoitteen https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/geokoodaus/<tyyppi>/<hakutila>/<hakusana>?max=<kohteiden max lkm> kautta ja palvelulle määritellään kolme parametria.

Palvelu palauttaa onnistuneen kyselyn jälkeen seuraavat tiedot:

lista

sijainti: osoitteet ja katunimet

sijainti: kiinteistöt

Esimerkkikyselyt

Listaa sanalla avia alkavat osoitteet.
https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/geokoodaus/osoite/lista/avia

Hae sijainti osoitteelle Aviapoliksen asema
https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/geokoodaus/osoite/sijainti/Aviapoliksen%20asema

Hae sijainti kiinteistölle 92-61-133-3
https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/geokoodaus/kiinteisto/sijainti/92-61-133-3

Käänteinen geokoodaus

Käänteistä geokoodausta käytetään osoitteen https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/reverse/<tyyppi>?crds[x]=<x>&crds[y]=<y>&max=<kohteiden max lkm> kautta ja palvelulle määritellään parametreina tyyppi ja koordinaatit(x,y). Käänteinen geokoodaus hakee kohteita enintään 200 m etäisyydeltä määritellystä pisteestä.

Palvelu palauttaa kohteille seuraavat tiedot:

Esimerkkikyselyt

Hae lähimmät osoitteet koordinaateista 25502088, 6686871.
https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/reverse/kiinteisto?crds[x]=25502088&crds[y]=6686871

Hae lähimmät katunimet koordinaateista 25502088, 6686871.
https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/reverse/kiinteisto?crds[x]=25502088&crds[y]=6686871

Hae lähimmät kiinteistöt koordinaateista 25502088, 6686871.
https://gis.vantaa.fi/rest/paikannus/v2/reverse/kiinteisto?crds[x]=25502088&crds[y]=6686871