Vantaan avoimet työpaikat REST

Vantaan kaupungin avoimet työpaikat on saatavilla REST-rajapinnasta osoitteessa http://gis.vantaa.fi/rest/tyopaikat/v1

Palvelun tietosisältönä on avoimien työpaikkojen perustiedot mukaan lukien työpaikan osoitteen pistemäinen sijainti maantieteellisinä GPS-koordinaatteina (WGS84-järjestelmä), sekä linkki alkuperäiseen työpaikkailmoitukseen. Data palautetaan JSON-muodossa.

Perus-URI palauttaa yleisluontoisen listan ammattialoista. Ammattialoja voi käyttää tarkempien työpaikkatietojen kyselyyn palvelusta.

Lista ammattialoista

Esimerkki: http://gis.vantaa.fi/rest/tyopaikat/v1/Opetusala

Yksittäisen työpaikan täydet tiedot voi palauttaa käyttämällä sen ID-kenttää kyselyssä. Esimerkki: http://gis.vantaa.fi/rest/tyopaikat/v1/Opetusala/19537

Esimerkki vastauksesta:

[ { "id":19537, "organisaatio":"Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus", "ammattiala":"Opetusala", "tyotehtava":"Tuntiopettaja, talotekniikka, putkiasennuksen koulutusohjelma", "tyoavain":"3-520-16", "osoite":"Vantaan ammattiopisto Varia , Tennistie 1 ", "haku_paattyy_pvm":"2016-06-17", "x":25.0527573018971, "y":60.3018360201365, "linkki":"https://www.tyonhaku.vantaa.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=19537" } ]

Spatiaaliset kyselyt

Palvelusta on mahdollista hakea työpaikkatietoja etäisyyksiin tai aluerajauksiin perustuen.

Pisteellä ja säteellä

Lisää URI:n perään parametrit ?radius={r}&x={x-koord}&y={y-koord}

r: hakusäde pisteestä.

x_koord: Pisteen itäkoordinaatti WGS84:ssä.

y_koord: Pisteen pohjoiskoordinaatti WGS84:ssä.

Esimerkki: http://gis.vantaa.fi/rest/tyopaikat/v1/Opetusala?x=24.844&y=60.276&radius=2000

Suorakaiderajauksella

Lisää URI:n perään parametrit ?xmin={x-minimi}&ymin={y-minimi}&xmax={x-maksimi}&ymax={y-maksimi}

x-minimi: hakulaatikon pienin itäkoordinaatti WGS84:ssä.

y-minimi: hakulaatikon pienin pohjoiskoordinaatti WGS84:ssä.

x-maksimi: hakulaatikon suurin itäkoordinaatti WGS84:ssä.

y-maksimi: hakulaatikon suurin pohjoiskoordinaatti WGS84:ssä.

Esimerkki: http://gis.vantaa.fi/rest/tyopaikat/v1/kaikki?xmin=24.912&xmax=24.995&ymin=60.291&ymax=60.317