Vantaan karttarajapinnat

Vantaan kaupunki tarjoaa rajapintapalveluiden kautta ajantasaista paikkatietoaineistoa.

WMS

Web Map Service on tapa jakaa rasterimuotoista kartta-aineistoa. Standardin mukaiset kyselyt ovat GetCapabilities, GetMap ja GetFeatureInfo.

Esimerkit kyselyistä

GetCapabilities:
https://gis.vantaa.fi/geoserver/wms?request=GetCapabilities

GetMap:
https://gis.vantaa.fi/geoserver/wms?TILED=false&FORMAT=image%2Fpng&LAYERS=gis%3Akantakartta&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A3879&BBOX=25503204,6686968,25503332,6687096&WIDTH=256&HEIGHT=256

GetFeatureInfo:
https://gis.vantaa.fi/geoserver/wms?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&BBOX=6686839,25502047,6686893,25502111&CRS=EPSG:3879&WIDTH=981&HEIGHT=822&LAYERS=gis:rakennukset&QUERY_LAYERS=gis:rakennukset&INFO_FORMAT=application/json&I=638&J=649

WFS

Web Feature Service on tapa jakaa vektorimuotoisia paikkatietokohteita. Standardin mukaiset kyselyt ovat GetCapabilities, DescribeFeatureType ja GetFeature.

Esimerkit kyselyistä

GetCapabilities:
https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

DescribeFeatureType:
https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:osoitteet

GetFeature:
https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=gis:osoitteet&cql_filter=katunimi%3D%27Kielotie%27

Rajapinta tukee hakuja Common Query Language (CQL) suodattimilla. Lisätietoja: GeoServer: CQL and ECQL

Lisätietoa rajapintojen standardeista saa Open Geospatial Consortiumin internetsivuilta.

Koordinaatistot

Tunnus Koordinaattijärjestelmä
ESPG:3879 ETRS89 / GK25FIN on pääkaupunkiseudun kuntien käyttämä tasokoordinaatisto.
EPSG:3067 ETRS89 / TM35FIN on Suomessa valtakunnallisesti käytettävä tasokoordinaatisto.
EPSG:4326 WGS84 maantieteelliset koordinaatit, jossa on ilmaistu asteina maantieteellinen leveys (φ), maantieteellinen pituus (λ). Maantieteelliset WGS84-koordinaatit ovat mittaustarkkuuden puitteissa yhteneviä ETRS89-koordinaattien kanssa.
EPSG:3857 WGS 84 / Pseudo-Mercator eli ns. Web-mercator projektio on käytössä useissa karttapalveluissa, kuten Google Maps ja Open Street Map.

REST-rajapinnat

Vantaan paikkatietoja on mahdollista hakea myös REST/JSON rajapintojen kautta. REST-rajapinnoista saatavat aineistot ja niiden kuvaukset on lueteltu alla.

Osoitepaikannus

Palvelulla voi tehdä Vantaan osoite- ja kiinteistörekisteriin kohdistuen geokoodauksen tai käänteisen geokoodauksen kyselyitä. Palvelun tarkempi kuvaus: Paikannus API

Vantaan kaupungin avoimet työpaikat

Palvelusta voi hakea Vantaan avoimien työpaikkojen perustiedot ja toimipisteiden sijainnit. Palvelun tarkempi kuvaus: Vantaan työpaikat API